KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI
 • Tüm ürünlerimiz iyi üretim kuralları (cGMP) çerçevesinde ve kalitesinde üretilir. Bunun için;
  • Güncel kurallar ve teknoloji takip edilir
  • Sürekli iyileştirme ve geliştirme için gerekli tedbirler alınır
  • Müşteri beklentileri azami ölçüde karşılanır
  • Son kullanıcıların ürünlerimizi tam bir güven içinde kullanması sağlanır
 • Şirket üst yönetimi, bu politika doğrultusunda kalite yönetim sistemi şartlarına eksiksiz uyar, etkinliğini sürekli artıracağını taahhüt eder
 • Bu taahhüdü yerine getirebilmek için, tüm proseslerde her yıl yeni hedefler belirler ve belirlenen bu hedefleri periyodik olarak değerlendirir
 • Şirket üst yönetimi;
  • Tedarikçiler, müşteriler ile olan ilişkilerinde şeffaf, adil ve dürüst olur
  • Şirket içinde demokratik ortamın gelişmesini sağlar
  • Yapılan tüm işlerde toplum yararlarına ve çevreyi korumaya öncelik verilir
  • Personelin sürekli eğitimini sağlar. İş sağlığı ve güvenliği için azami özeni gösterir
Koordinasyon Üst Kurulu
Çıkış Tarihi: October 26, 2004
Düzeltme No: 05
Sağlık Emniyet Çevre Politikası

Birgi Mefar Grup olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için her ortam ve koşulda, konularında uzman personelimiz ile faaliyetlerimizi yürüttüğümüz esnada;

 • Sağlık, Emniyet Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevre kirliliğinin kaynağında önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrıştırarak biriktirip maksimum geri dönüşümünü sağlamayı
 • Enerji ve doğal kaynak kullanımını sürekli azaltmayı, iklim değişikliğini önlemeyi, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması için gerekli tedbirleri almayı,
 • Kazaların ve işe bağlı sağlık bozulmalarının önlenmesi için uygun çalışma ortamının yaratılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve tüm faaliyetlerin minimum risk altında gerçekleştirilmesini sağlamayı,
 • Paydaşların Sağlık Emniyet Çevre ile ilgili mevcut ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak değerlendirmeyi,
 • Sağlık Emniyet Çevre Yönetim Sistemlerinin tüm çalışanlarımızın katılımı ve danışması ile yaşam döngüsü bağlamında etkin olarak uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz,

Bu taahhütlerimizi yerine getirebilmek için hedefler belirler ve bu hedefleri periyodik olarak değerlendiririz. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için;

 • Gerekli izleme ve iyileştirme programını oluşturur.
 • Paydaşlarımızın Sağlık Emniyet Çevre konularındaki bilgi ve bilincini artırmak için çalışmalar yapar.
 • Güncel teknolojik yöntemlerden yararlanırız.
Koordinasyon Üst Kurulu
Yayın Tarihi: 29.05.2018
Düzeltme No: 03
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 • BirgiMefar şirketler gurubu sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için her ortam ve koşulda konularında uzman personeliyle yürüttüğü tüm faaliyetlerini yaparken;
 • Bilgi güvenliği ihlalinden doğacak muhtemel kanuni yükümlülüklerden şirket üst yönetimi ve diğer tüm çalışanların etkilenmesini önlemeyi,
 • Bilgi sistemlerinde paylaşılmakta olan idari, mali ve teknik veriler ile kritik tüm verilerin güvenliğini sağlamayı,
 • İş devamlılığını sağlamayı,
 • Kurumumuz ve yatırımlarımız ile birlikte toplumun, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin itibarını korumayı taahhüt eder.
 • Bu amaçla; Güncel güvenlik teknolojileri ve kuralları takip edilir,
 • Sürekli iyileştirme ve geliştirme için tedbirler alınır,
 • Personelin sürekli eğitim ve sorumluluk alması sağlanır,
 • Bu taahhüdü yerine getirebilmek için tüm proseslerde her yıl yeni hedefler belirlenir ve bu hedefler periyodik olarak gözden geçirilir,
Bilgi güvenliğinin sağlanması için azami özen gösterilir.
Çıkış tarihi: November 1,2012
Genel Müdür
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİ ELE ALMA POLİTİKASI

BirgiMefar şirketler grubu olarak firma kültürümüz gereği müşterilerimizin memnuniyeti ve son kullanıcının ürünlerimizi tam bir güven içerisinde kullanması asli önceliğimizdir.Bunun için;

 • Müşterilerimizin ve son kullanıcıların şikayetleri, hızlı, özenli, yasalara ve mevzuatlara uygun şekilde, TS ISO 10002 standardına uygun olarak ele alnır.
 • Şikayet araştırmalarında her adım; şeffaflık, objektiflik, gizlilik ve adil olma ilkelerine uygun şekilde yürütülür.Hiçbir kişi, kurum ve zümreye aldatıcı, yanıltıcı bilgi verilmez.
 • Tüm şikayet ve talepler, firmamız için bir katma değer fırsatı ve sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak görülür.Bu nedenle şikayetler etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilerek mutlak bir sonuca ulaştırılır.
 • Şikayet konularının tekrar etmesinin önlenmesi için gereken düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir ve gecikme olmaksızın uygulanır.
 • Şikayet yönetim sistemimiz periyodik aralıklarla düzenli olarak gözden geçirilir ve sistemin etkinliği firma yönetimine raporlanır.
 • Temel hedefimiz şikayet oluşmasına neden olabilecek her türlü durumun önlenmesidir.Bunun için gereken her türlü önlem alınır ve izlenir.
BirgiMefar Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Ve İşlenmesi̇ Poli̇ti̇kasi
+
KÜRESEL VE YEREL MÜŞTERİLER
+
ÇALIŞAN AKTİFLER
+
PERSONEL SAYISI
+%
İHRACAT ORANI

Sertifikalar